Yoshitoshi’s Selection of One Hundred Warrior

Publisher:  Nigensha Co, Ltd,   2012

Yoshitoshi (1839-1892)

Prince Oōtōnomiya (Prince Moriyoshi), 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Odera Sagami

Yoshitoshi (1839-1892)

Saginoike Heikuro, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Kusunoki Masatsura, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Reizei Takatoyo, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Sagara Tôtomi no Kami

Yoshitoshi (1839-1892)

Inoue Gorobei

Yoshitoshi (1839-1892)

Onikojiro Yataro, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Tanaka Kanhachi, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Miki Ushinosuke, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Matsunaga Harumatsu, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Ashikaga Yoshiteru, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Negoro no Komitsucha, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Suzuki hida no kami Shigeyuki, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Suzuki Magoichi

Yoshitoshi (1839-1892)

Hirate Kenmotsu, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Sakuma Daigaku, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Sakai Kyuzo, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Horii Tsuneemon, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Uesugi Terutora Nyuudou Kenshin, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Aizu Komon Kagekatsu, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Masaki Daizen Tokiyoshi, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Zaōdō Genpachi, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Geki Magohachi, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Kosuge Gorobei, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Tsuchiya Sozo, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Tsuji Yahee Morimasa, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Mori Rikimaru, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Sugenoya Kuemon, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Mori Bōmaru, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Mori Ranmaru, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Wakasa no Tsubone

Yoshitoshi (1839-1892)

Akashi Gidayu

Yoshitoshi (1839-1892)

Toyotomi Hideyoshi, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Shibata Katsutoyo

Yoshitoshi (1839-1892)

Hatano Kiriwaka, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Akechi Samanosuke, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Saitou Kuranosuke, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Hida no Tatewaki

Yoshitoshi (1839-1892)

Iwama Oguma, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Munakata Kamon, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Shima Sakon Tomoyuki, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Torii Hikoemon Mototada

Yoshitoshi (1839-1892)

Kingo Chunagon Hideaki

Yoshitoshi (1839-1892)

Kan Izumi

Yoshitoshi (1839-1892)

Obata Sukerokuro Nobuyo, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Gamō Taizen, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Matsubara Kyubee, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Date Shoushou Masamune, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Katakura Kojūrō Munesada, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Ban Danemon, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Susukida Hayato, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

The wife of Hideyori, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Katagiri Touichi Katsumoto, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Kimura Nagashito no Kami Shigenari, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Gotō Matabei Mototsugu, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Shigeno Saemonnosuke Yukimura, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Shigeno Yosaemon, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Shigeno Daisuke, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Jingū Samanosuke Masanag, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Sakuma Dennai, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Tarao Hanzaemon, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Tenkai Sōjō, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Komagine Hachibei, 1868

Yoshitoshi (1839-1892)

Amanoya Rihei  • Please rate this art book     
  • (Total: 5)
  • public domain mark
  • These works are in the public domain in Japan because it has been over 50 years since the author's death as of the effective date of the Trans-Pacific Partnership Agreement (December 30, 2018).

    ※ These works may not be in the public domain in other countries outside Japan.
  • frag of japan